سایت در حال بارگذاری است ...

تمرین 4 فصل 7 (7-4) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، ایستگاه کاری

موضوع پروژه: تمرین 4 فصل 7 (7-4) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، ایستگاه کاری

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

سوال چهار فصل هفت کتاب دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبيه سازي با نرم افزار ارنا-ديويد كلتون-رندال سادوسكي-ديويد استارك

صورت مسئله

قطعه ای هر 10 دقیقه یکبار به یک سیستم با 3 ایستگاه کاری وارد می شود (A,B,C) که هر کدام دارای یک ماشین هستند. قطعه ی نخست در زمان صفر وارد خواهد شد. 4 نوع قطعه وجود دارد که هر کدام با احتمال برابر وارد سیستم می شوند. فرایند پردازش برای 4 نوع قطعه در زیر نشان داده شده است. داده های مربوط به زمان های پردازش، نشان دهنده ی پارامترهای توزیع مثلثی(بر حسب دقیقه) می باشد.

فرض کنید زمان انتقال بین قسمت ورود و اولین ایستگاه، بین تمامی ایستگاهها و بین آخرین ایستگاه کاری و خروجی سیستم برابر 3 دقیقه است. از ویژگی توالی ها جهت هدایت قطعات در سیستم و تخصیص زمانهای پردازش در هر ایستگاه استفاده کنید. از ویژگی مجموعه ها جهت جمع کاملا زمان های سیکل (شامل زمانهای انتقال قطعات) بر حسب نوع قطعه به طور جداگانه استفاده کنید. انیمیشن مدل(شامل انتقال قطعات) را تهیه و شبیه سازی را به مدت 10000 دقیقه اجرا نمایید.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

 

اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...