سایت در حال بارگذاری است ...

تعاريف اساسي الكترونيك، مهندسی برق

عنوان پروژه: تعاريف اساسي الكترونيك، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 21

 

تعاريف اساسي الكترونيك ‏
دسته بندي اجسام ‏
اجسام از نظر الكتريكي به سه دسته تقسيم مي ‏شوند :‏
عايق : اجسام عايق جريان برق را اصلاً عبور ‏نمي دهند ، مانند چوب .‏
هادي : اجسام هادي جريان برق را بخوبي عبور ‏مي دهند ، مانند مس .‏
نيمه هادي : اجسام نيمههادي تحت شرايطي برق ‏از عبور مي دهند و تحت شرايطي ديگر برق را ‏عبور نمي دهند ، مانند ژرمانيوم و سيليكان .‏
انواع ولتاژ ‏
ولتاژ متناوب يا ‏AC‏ (مانند برق شهر) ‏
ولتاژ مستقيم يا ‏DC‏ (مانند برق باطري )‏
ولتاژ پيك توپيك (‏VPP‏)‏
به ماكزيمم ولتاژ بين دو سيكل منفي و مثبت ‏،‌ولتاژ پيك توپيك گويند كه به خاطر داشتن ‏تغييرات لحظه اي با اسيلوسكوپ اندازه گيري ‏مي شود . مثلاً پيك توپيك برق ايران حدود 622 ‏ولت است . ‏
ولتاژ پيك (‏VP‏) يا ولتاژ ماكزيمم ‏
به ماكزيمم ولتاژ در نيم سيكل ، ولتاژ پيك ‏گويند . ‏
نكته : وقتي گفته مي شود كه برق ايران 220 ‏ولت متناوب است يعني ولتاژ موثر آن 220 ولت ‏است و ولتاژ موثر طبق فرمول زير مشخص مي شود ‏‏.‏
جريان ‏
به حركت الكترونها از قطب منفي به قطب مثبت ‏جريان گويند و واحد آن آمپر است (جهت قرار ‏دادي از مثبت به منفي است).‏
واحدهاي ديگر شدت جريان ، ميلي آمپر ، ‏ميكروآمپر و نانو آمپر مي باشد كه نسبت آن ‏با آمپر چنين است :‏
ديود ‏
نيمه هادي ها ‏
نيمه هادي ها اجسامي هستند كه تحت شرايطي ‏هدايت مي كنند .‏
بهترين نيمه هادي ، سيليكان (‏Si‏) يا ‏ژرمانيوم (‏G‏) مي باشد .‏
قطعات ساخته شده از نيمه هادي ها عبارتند از ‏‏:ديود ، ترانزيستور ، تري ياك ، تريستور ‏‏(‏SCR‏) و دياك (داياك).‏
نيمه هادي نوع منفي را با (‏N‏) نشان مي هند ‏‏.‏
نيمه هادي نوع مثبت را با (‏P‏) نشان مي دهند ‏‏.‏
ديود ‏
ديود را در نقشه با ‏D‏ يا ‏GR‏ نمايش مي دهند .‏
ساختمان ديود ‏
ديود از يك قطعه نيمه هادي مثبت ‏P‏ و يك قطعه ‏نيمه هادي منفي ‏N‏ تشكيل شده است . ديود ‏مخفف كلمات دي الكترود به معني دو الكترود ‏يا دو صفحه مي باشد .‏
نكته : مشخص كننده ديودها شماره ايست كه روي ‏آن مي نويسند ، ولي در بازار نوع ديود را ‏نيز نام مي برند . مانند ديود يكسو ساز و ‏‎…‎‏ ‏
طرز نامگذاري ديودها ‏
‏1-‏ روش آمريكايي : نام ديود با ‏IN‏ شروع مي شود ‏مانند ‏IN4001‎
‏2-‏ ‏ روش ژاپني : نام ديود با ‏IS‏ شروع مي شود ، ‏مانند ‏‎1S86‎‏ ‏
‏3-‏ ‏ روش اروپايي : نام ديود با حرف لاتين شروع ‏مي شود ، مانند ‏BY127‎‏ ‏
در روش اروپايي حرف اول مخفف جنس ديود است ‏كه عبارت است از ‏
A‏ ژرمانيوم ، ‏B‏ سيليكان ، ‏C‏ گاليوم ارسنيك و ‏R‏ مخلوط .‏
حرف دوم مخفف كاربرد ديود (نوع ديود ) است ‏كه عبارت است از : ‏
A‏ آشكار ساز ، ‏B‏ ديود واريكاپ ، ‏O‏ ديود ‏نوري ، ‏Z‏ ديود زنر ، ‏E‏ تانل ديود و ‏Y‏ يكسو ‏ساز ، ( و حرف سوم شماره سريال كارخانه است ‏‏). مانند ‏BY127‎‏ كه يك ديود سيليكوني از نوع ‏يكسو ساز است .‏
ممكن است بر روي يك ديود ‏IN‏ و سه خط رنگي ‏باشد كه اين خط ها را مانند مقاومتهاي رنگي ‏مي خوانيم .‏
مشخصه هاي ديود ‏
IF ‎‏ : جريان مجاز ديود .‏
YR ‎‏ : ولتاژ معكوس ديود .‏
IFSM‏ : جريان ماكزيمم ضربه اي .‏
سري نمودن ديودها ‏
اگر فرضا دو ديود ‏IN4001‎‏ را كه مشخصاتش (1000 ‏ولت 1 آمپر ) است به طور سري وصل كنيم ، ‏نتيجه برابر است با 2000 ولت 1 آمپر .‏
موازي نمودن ديودها ‏
اگر 2 ديود يك آمپر موازي شوند جريان آن ‏زياد شده و 2 آمپر مي شود.‏

تست ديود مطابق شكل هاي زير 2 سر اهم متر را ‏كه روي درجه ‏RXl‏ است به دو سر ديود مي زنيم ‏اگر از يك طرف اهم نشان داد و از طرف ديگر ‏حركت نكرد سالم است.‏
تشخيص جنس ديود ‏
تشخيص جنس ديود ‏
دو سر اهم متر را به دو سر ديود از ان طرفي ‏كه اهم نشان مي دهد مي زنيم ، اگر حدود 10 ‏اهم باشد ژرمانيوم و اگر حدود 100 اهم نشان ‏دهد سيليكان مي باشد .‏

باياس يا گرايش (ولتاژ وصل نمودن ) ‏
باياس مستقيم يعني ولتاژ وصل نمودن (در اين ‏حالت جريان عبور مي كند ).‏
نكته : در حالت باياس مستقيم در ديود هاي ‏سيليكاني 6/0 تا 7/0 ولت و در ديودهاي ‏ژرمانيومي 2/0 تا 3/0 ولت صرف شكستن سد بين ‏p‏ ‏و ‏N‏ مي گردد .‏
باياس معكوس
يعني به طور معكوس ولتاژ نمودن (در اين ‏حالت جريان عبور نمي كند.)‏
كاربرد ديود در مدارت ‏
‏1-‏ ديود به عنوان يك سو ساز (ركتيفابر ) ‏
‏2-‏ ‏ ديود به عنوان آشكار ساز ‏Detector‏ ‏
نكته : اين نوع ديود معمولاً شيشه اي بوده و ‏كنار ‏IF‏ سياه در راديو قرار دارد ‏
‏3-‏ ديود به عنوان قيچي كننده ‏
در اين مدارات ديود يك قسمت از موج را حذف ‏مي كند .‏
‏4-‏ ديود به عنوان محدود كننده ‏
در اين مدارات ديود جهت محدود نمودن موجها ‏در خروجي بكار مي رود ، يعني در خروجي بيشتر ‏از موج ورودي مي تواند باشد .‏
انواع ديود ‏
‏1-‏ ديود يكسو ساز (ركتيفاير ) ‏
‏2-‏ ديود زنر ‏
‏3-‏ ‏ ديود نوري (‏LED‏) ‏
‏4-‏ ‏ تانل ديود ‏
‏5-‏ ‏ پين ديود ‏
‏6-‏ فتو ديود ‏
‏7-‏ ‏ ديود وريكاپ يا خازني
ديود يكسو ساز ‏
وظيفه ديود يكسو ساز ‏
كار ديود يكسو ساز تبديل (برق متناوب برق ‏شهر يا ‏AC‏ )به برق يكسو يا ‏DC‏ مي باشد ‏‏.‏
تست ديود يك سو ساز ‏
دو سر اهم متر را به دو سر ديود مي زنيم . ‏از يك طرف بايد اهم مشاهده شود و از طرف ‏ديگر نبايد عقربه حركت كند .‏

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...