سایت در حال بارگذاری است ...

تحلیل شهرداری با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

موضوع: تحلیل شهرداری با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

 

 کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… 

Enterprise Architect

bb

این سیستم دارای یوزکیس و اکتورهای  زیر میباشد:

اکتورها:

1-کاربر

2-مسئول کارگزيني

3-مسئول ثبت مرخصي

4-مسئول ثبت ماموريت

5-مسئول استخدام

6-مسئول ارزشيابي

یوزکیس ها:

1-ثبت کاربر

2-اطلاعات کارمند

3-بررسي عملکرد کارمند

4-ثبت اطلاعات ارزشيابي

5-ثبت اطلاعات استخدام کارمند

6-ثبت اطلاعات استخدام کارگر

7-ثبت اطلاعات ماموريت

8-ثبت اطلاعات مرخصي

9-ليست ساعات مرخصي کارمند

10-ليست ماموريتهاي انجام شده

11-مبالغ هزينه شده براي ماموريت ها

12-نتيجه آزمون

13-کارت مرخصي

14-گزارش از نحوه عملکرد کارکنان
.
.
.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...