سایت در حال بارگذاری است ...

تحلیل سیستم موشکی با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

موضوع: تحلیل سیستم موشکی با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

 کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… 

Enterprise Architect

bb

این سیستم دارای یوزکیس و اکتورهای  زیر میباشد:

اکتورها:

1-اتاق اخطار

2-اتاق فرماندهي

3-اتاق کنترل

4-بخش محاسبات

5-رادار مرکزي

6-رادارموجي

7-سايت موشکي

8-سکوي موشکي

9-انباردار

10-مسئول کنترل

یوزکیس ها:

1-اجراي ماموريت

2-ارسال مستقيم اطلاعات

3-اعلام اماده باش

4-اعلام شليک موشک

5-اعلام نتيجه

6-به اختيار گذاشتن اطلاعات هدف

7-به صدا در آوردن اژير

8-ثبت اطلاعات هدف

9-ثبت تصوير نقطه اي از هدف

10-ثبت مشخصات هدف

11-درخواست اطلاعات کامل هدف

12-گزارش شليک

13-ثبت مشخصات هدف و مختصات آن

14-جستجوي انواع موشکها

15-درخواست شليک

16-شليک موشک

17-لغو درخواست شليک

18-وارد کردن موقعيت هدف

19-گزارش گيري از شليک

20-گزارش گيري از هدف
.
.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...