سایت در حال بارگذاری است ...

تحلیل سیستم مدیریت بیمارستان با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

موضوع: تحلیل سیستم مدیریت بیمارستان با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… 

Enterprise Architect

بهمراه پایگاه داده sql server داکیومنت 40 صفحه
bb

این سیستم دارای یوزکیس و اکتورهای  زیر میباشد:

اکتورها:

1-بيمار

2-سيستم گويا

3-متصدي پذيرش

4-مدير بيمارستان

5-مسئول آمار

6-مسئول حسابداري

7-مسئول صندوق

8-منشي بخش

9-همراه بيمار

10-پرستار

11-پزشک

12-کارمند

یوزکیس ها:

1-ثبت کاربر

2-ثبت اطلاعات مراجعه کننده

3-ثبت اطلاعات کارمندان

4-پذيرش سرپايي

5-پذيرش بستري

6-نوبت دهي گويا

7-ثبت مرخصي

8-گزارش ترفيع

9-مشاهده پرونده بيمار

10-دادن نوبت

11-ترخيص بيمار

12-اصلاح پرونده بيمار

13-آمارگيري

14-ليست گيري

15-دريافت تعرفه بيمار

16-تعريف پرسنل جديد

17-تعريف نوبت پزشکي جديد

18-تعريف بيمه جديد

19-تعريف برنامه زماني حضور پزشک

20-اصلاح بيمه
.
.
.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...