سایت در حال بارگذاری است ...

تحلیل سیستم حسابداری با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

موضوع: تحلیل سیستم حسابداری با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

 کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… 

Enterprise Architect

bb

این سیستم دارای یوزکیس و اکتورهای  زیر میباشد:

اکتورها:

1-حسابدار

2-رييس حسابداري

3-مدير صندوق

4-کارمند حسابداري

 

یوزکیس ها:

1-ثبت کاربر

2-انتقال سرمايه

3-ثبت اطلاعات در صورت سود و زيان

4-ثبت اطلاعات سهام

5-ثبت اطلاعات قسط وام

6-ثبت اطلاعات پايه

7-ثبت در دفتر کل

8-ثبت قرارداد

9-ثبت قرارداد جديد

10-ثبت وام

11-طبقه بندي حساب ها

12-فسخ قرارداد

13-ويرايش قرارداد قبلي

14-پرداخت حقوق

15-پرداخت قسط

16-پرداخت هزينه
.
.
.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...