سایت در حال بارگذاری است ...

تحلیل سیستم انبارداری با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

موضوع:تحلیل سیستم انبارداری با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

 

 کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… 

Enterprise Architect

bb

این سیستم دارای یوزکیس و اکتورهای  زیر میباشد:

اکتورها:

1-مسئول ثبت

2-کارمند

3-مسئول اطلاعات پايه

4-مسئول بخش

 

یوزکیس ها:

1-جستجوي اطلاعات كالا

2-نمايش اطلاعات برگشت

3-نمايش اطلاعات خروج

4-نمايش اطلاعات رسيد

5-نمايش اطلاعات سفارش

6-نمايش اطلاعات صدور

7-ويرايش اطلاعات برگشت

8-ويرايش اطلاعات خروج

9-ويرايش اطلاعات رسيد

10-ويرايش اطلاعات سفارش

11-ويرايش اطلاعات صدور

12- ثبت برگشت كالا

13- ثبت رسيد كالا

14- ثبت سفارش كالا

15-تغيير اطلاعات

16-ثبت اطلاعات جديد

17-ثبت خروج كالاهاي فاسد

18-ثبت صدور كالا

19-نمايش اطلاعات

20-گزارش گيري
.
.
.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...