سایت در حال بارگذاری است ...

تحلیل آموزشگاه رانندگی با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

موضوع: تحلیل آموزشگاه رانندگی با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

 کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… 

Enterprise Architect

bb

این سیستم دارای یوزکیس و اکتورهای  زیر میباشد:

اکتورها:

1-کارمند

2-سرمربي

3-متصدي ثبت نام

4-متصدي زمانبندي

5-مدير

6-مسئول اطلاعات پايه

یوزکیس ها:

1-امتحانات

2-تحويل مدرک

3-ثبت اطلاعات جديد

4-ثبت نام

5-ثبت وضعيت

6-حذف

7-ليست هنرآموزان

8-نمايش اطلاعات

9-وضعيتها

10-ويرايش اطلاعات

11-کلاس بندي

.
.
.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...