no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

آزمايشگاه معماري، معماری کامپیوتر | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
آزمایشگاه معماری، معماری کامپیوتر
doc
می 11, 2016
۳,۰۰۰ تومان
0 فروش
۳,۰۰۰ تومان – خرید

آزمایشگاه معماری، معماری کامپیوتر


عنوان: آزمایشگاه معماری، معماری کامپیوتر

رشته:   فنی و مهندسی-آزمایشگاه معماری

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۴۰

 

فهرست مطالب:

مقدمه:

معرفی آنالوگ :

معرفی دیجیتال:

سیستم های آنالوگ ودیجیتال:

طبقه بندی IC های دیجیتالی:

تکنولوژی های مورداستفاده:

(a تکنولوژی PMOS :

) تکنولوژیnmos:

(C)تکنولوژیcmos:

مزایای واقعی:

(D) تکنولوژی دوقطبی:

گیت های ecl:

نویز حاشیه گیت :

چکیده:

«جلسه اول آزمایشگاه »
جزئیات وسایل نیمه رسانا:
اهداف:
بعد ازپایان یافتن این آزمایش شما باید قادربه:
۱- دانستن صورگوناگون وسایل نیمه رسانا
۲- پیداکردن اندازه hoiseدرگیتها
۳- پیدا کردن گنجایش ورودی وخروجی گیتهای دانستن منطقی به طورنمونه گیتهای ttl
۴- ۴- دانستن مفهوم تاخیر انتشار
وسایل لازم:
۷۴۰۰،۴۰۰۱، ۷۴۰۴

مقدمه:
ازبعد تاریخی ابداع نیمه رسانا درشهرnew jersey درآزمایشگاه تلفن بل شروع شد.اگرچه امکان ساختsanta clara درسانفرانسیسکوبوداماحالاعموماً به عنوان Silicon valley شناخته می شود. توجه کردن به اینکه تعداد زیادی ابداعات در Silicon valley به عنوان زاد وولد جادویی شمرده می شود. جالب است که پیش ازسال۱۹۹۵سیستمهای دیجیتالی بااستفاده ازلامپ های خلآ ودیودهای نیمه رسانا ساخته می شد. یک دیود نیمه رسانا که ازنظراندازه خیلی کوچک ا ست در مقایسه با لامپ خلأ انرژی بیشتری مصرف می کند. درنتیجه درسیستم دیجیتالی داشتن سایزفیزکی بزرگ ومصرف انرژی نسبتاً بالابه چشم میخورد.
درسال۱۹۹۵این وضعیت با ظهورترانزلیستوربهبود یافت. William schockly جایزه ای رابرای سهم داشتن درابداع وتوسعه ترانزلیستوربرنده شد.
درواقع schockly آزمایشگاه تلفن بل را ترک کرد ومؤسسه خود را با نام Schockly semiconductor lab دایرکرد. دوسال بعدیک گروه کوچک از دانشمندان این مؤسسه راترک کردندومؤسسه خودششان راfair child semicon ductor نامیده می شد درsilicon valley شروع کردند.
درسال۱۹۸۶دودانشمند دیگربا نامهایrobert noyce وgordon moor مؤسسه Fair child را ترک کردند وشرکت جدیدی را بنامintegrated electronsic تأسیس کردند که عموماً به عنوان intel شناخته می شود.
قابل توجه است که دو دانشمندکه خودرا گرفتارطراحی۸۰۸۰کردند. شرکتintel را ترک کردند ومؤسسه جدیدی را بنامzilog کهZ-80 رااختراع کرد را پرکردند. ترانزلیستورکه درمقابل دیود خصوصیات مفیدی مانند کوچکی سایزومصرف انرژی کم داشت جایگزین لامپ خلأ شد. تا سال ۱۹۶۵ مدارات وگیتهای منطقی با این وسیله ها ساخته می شد. تکنولوژی ساختمان آنهابه سمت استفاده ازنیمه رساناها که IC نامیده می شد توسعه یافت. روز به روز طراحی اجزاء سازنده بهتر میشود. طراحی اجزاء IC با ترانزیستورها جدا ازهم شروع شد. سپسssi (مجتمع سازی در مقیاس کوچک) وmsi(مجتمع سازی در مقیاس متوسط) وlst(مجتمع سازی درمقیاس بزگ) ودرپایان تکنولوژی Vlsi(مجتمع سازی درمقیاس بسیار بزرگ) که هم اکنون استفاده میشود بوجود آمد.
۱ تا ۱۰ ترانزیستور در یک تراشه SSI
۱۰ تا ۱۰۰ ترانزیستور در یک تراشه MSI
۱۰۰ تا ۵۰۰ ترانزیستور تا ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ در یک تراشه LSI
۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ در یک تراشه VLSI

درریزپردازنده های۸بیتی و۱۶بیتی سایزتراشه هامعمولاً به ترتیب۱۵۰و۳۵۰میلی است. بطورنمونه یک پرداز۱۶بیتی داری۰۰۰/۱۰۰ترانزیستوردرساختمان خود است. وقتی که کمیتها رابرسی می کنیم اندازه گیری، نمایش، ضبط واداره کردن آنها ونشان دادن آنها به صورت شماره ای ورقعی ازاهمیت بالایی برخوردار است. درحقیقت،دو راه اساسی برای نمایش مقاومت کمیت وجود دارد که آن آنالوگ ودیجیتال است.
معرفی آنالوگ :
در این سیستم کمیت ها بصورت نسبی به نمایش درمیایند. برای مثال،انحراف سوزن درآمپرسنج در سرتاسرآن نسبی ا ست. دماسنج مثال دیگری است؛سطح جیوه به دما بستگی دارد وهرتغیری در دما برروی ارتفاع جیوه تأثیر می گذارد.
معرفی دیجیتال:
در این سیستم کمیتهابه صورت رقمی نمایش داده میشوند نه به صورت نسبی.یک مثال دراین زمینه ساعتهای دیجیتالی هستند. ممکن است مایک ساعت که وقت را درهردقیقه یاثانیه نمایش میدهد داشته باشیم.اگرچه زمان دریک روزمستمراً تغیرمی کند ولی زمان درساعتهای دیجیتال مستمراً وپیوسته تغیرپیدا نمی کند بلکه به صورت دقیقه ای یا ثانیه ای تغیرمی کند.نمایش دیجیتالی،زمان دریک روزبصورت گسسته تغیر می کند.
براساس نوشته های فوق،ممکن است آنالوگ به صورت پیوسته ودیجیتال به صورت گسسته مورد توجه قرارگیرد.ازآنجایی که خواندن درسیستم آنالوگ موردبحث اصلی ماست هیچ ابهامی درخواندن کمیتهای دیجیتال وجودندارد بنابرین اشتباه هست.
سیستم های آنالوگ ودیجیتال:
دریک سیستم دیجیتال،چندین وسیله که کمیتهای فیزیکی راکه بصورت دیجیتال نمایش داده می شوند راکنترل می کند. بنابرین دریک سیستم آنالوگ نیزچندین وسیله که کمیتهای فیزیکی راکه بصورت آنالوگی نمایش داده می شوند وجود دارد. به سبب به سبب چندین مزیت تکنولوژی دیجیتال،یک مبدل به تکنولوژی دیجیتال وجود خواهد داشت.
بعضی از این دلیل هاعبارتند از:
۱-طراحی سیستم دیجیتال فقط بستگی به حفظ آنها داردومقدار دقیق جریان وولتاژ، مهم نیستند. همینطورتأثیرnoise برروی مدارات دیجیتالی بی اهمیت است.
۲-جمع کردن داده دیجیتالی بسیار آسانتر ازقفل کردن آنهاست.
۳-با افزایش مدارات دیجیتالی بیشتر،دستیابی به دقتهای مورد نیاز امکان پذیراست.
به هرحال درمدارات آنالوگ دقت معمولاً بین۳الی۴رقم است.
۴-برنامه پذیری،طراحی واستفاده ازسیستم دیجیتالی راراحترمی کند.
۵-درجه یکپارچگی مداردیجیتال امتیازبیشتری نسبت به مدارات آنالوگ دارد.
بهرحال توجه به اینکه جهان ا ساساً آنالوگ است مهم است.خواندن دما،فشار،مکان سرعت،ارتفاع وجریان ودرحقیقت هرکمیتی بدون بیان کردن آن بارقم،زیادمعمول نیست.موضوعات :
مهندسی برق
ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange