سایت در حال بارگذاری است ...

تاثیر صنایع آلاینده بر آلودگی (شهر سیرجان)، شهرشناسی

عنوان: تاثیر صنایع آلاینده بر آلودگی (شهر سیرجان)، شهرسازی

رشته: شهرسازی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 84

فهرست

چکیده 2

مقدمه3
فصل اول 5

طرح تحقیق 5

بیان موضوع و تشریح ابعاد آن: 6

1 اهداف تحقیق: 7

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 7

4-1 پیشینه تحقیق: 8

5-1 فرضیات تحقیق 16

6-1 تعاریف عملیاتی 16

7-1 موانع و مشکلات تحقیق: 17
فصل دوم 18

مبانی نظری تحقیق 18

1-2 هوا 19

2-2 مفهوم جامع آلودگی: 20

3-2 آلودگی هوا: 21

4-2 انواع منابع آلودگی هوا: 21

5-2 منابع آلودگی هوا در شهرها: 24

6-2 اثرات آلودگی هوا 25

1-6-2 اثر آلودگی هوا بر روی انسان 26

2-6-2 اثر آلودگی هوا بر گیاهان 26

3-6-2 اثر آلودگی هوا بر شهرها 27
فصل سوم 29

خصوصیات اقلیمی و طبیعی 29

شهرستان سیرجان 29

3-1پیشینه تاریخی سیرجان: 30

2-3 موقعیت، حدود و وسعت: 32

3-3 خصوصیات اقلیمی شهرستان سیرجان: 34

1-3-3 باران 34

3-3-3 باد 36

3-3-3 دما 39

4-3-3 رطوبت 43

4-3 مسایل کلی زمین شناسی (جنس خاک – زلزله) 45

2-4-3 زمین شناسی منطقه: 46

3-4-4 لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت 46
فصل چهارم 48

آلودگی هوای شهر سیرجان 48

با تأکید بر شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی 48

1-4 منابع آلاینده شهر سیرجان 49

2-1-4 تاریخچه منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 62

مروری بر بعضی از واحدهای آلوده کننده منطقه ویژه: 71

3-1-4 باغات پسته منطقه زید اباد 76
فصل پنجم 78

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 78

1-5بحث و نتیجه گیری 79

2-5فرضیات تحقیق 80

5-2 پیشنهادات 82

منابع وماخذ 83

چکیده:
شهرستان سیرجان در قسمت جنوب غربی استان کرمان واقع شده و از شمال به رفسنجان و شهربابک از جنوب به استان هرمزگان از شرق به شهرستان بافت و بردسیر و از غرب به استان فارس محدود می شود.
سیرجان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گیری بر سر راههای ارتباطی کرمان، یزد، بندرعباس و شیراز و نیز وجود زمین های کشاورزی حاصلخیز و منابع معدنی از دیر باز تا کنون پذیرای مهاجران مختلف بوده است که همگی این عوامل در رشد و توسعه شهرستان مؤثر بوده اند.
با توجه به اینکه شهرستان سیرجان در نزدیکی بندر تجاری بندر عباس قرار دارد یک شهر انباری به شمار می رود که منطقه ویژه اقتصادی سیرجان این امر خطیر را بر عهده دارد. با گذشت زمان در این منطقه شرکت ها و واحدهای تولیدی و صنعتی نیز ساخته شد که چون اغلب تولیدات را در سطح وسیعی و برای صادرات انجام می دهند و با توجه به اینکه در جهت وزش باد غالب (شمال غربی- جنوب شرقی) بیشتر آلودگی خود را وارد شهر می کند.
شهرک های صنعتی سیرجان تا اندازه ای در این مقدار آلودگی دخیل هستند. شهرک صنعتی شماره (1) که در جنوب شرقی شهر و ظاهراً در 2 کیلومتری شهر می باشد (با توسعه فیزیکی و افقی شهر امروزه جزئی از شهر به شمار می رود.) در جهت وزش بادی است که از اواسط تیرماه تا اواخر شهریور ماه (جنوب شرقی – شمال غربی) می باشد، اما چون بیشتر واحدهای تولیدی آن کارگاهی و کوچک بوده آلودگی زیادی ندارند.( عباسلو- 79 ص54)
در کل باید گفت شهرستان سیرجان نسبت به شهرهای بزرگ آلودگی چندانی ندارد، اما اگر همین میزان آلودگی و فعالیت واحدهای تولیدی شهر در شهرک های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کنترل نشود سیرجان هم در اینده ای نه چندان دور به یک شهر آلوده تبدیل می شود.

مقدمه:
آلودگی هوایی که تنفس می کنیم از زمان های گذشته آغاز شده است. هر اندازه جمعیت و صنعت پیشرفت کند مقدار بیشتری از ذرات زغال سنگ و نفت مصرف شده از فضا باقی می ماند و در نتیجه میزان آلودگی هوا به سبب وجود این گونه مواد آلوده کننده جامد و بخار در هوا افزایش می یابد.
در سال های اخیر در همه نقاط جهان نسبت به این موضوع توجه زیادی مبذول می گردد و بیشتر دقت مسئولان امر مستقیماً متوجه منابع آلودگی می شود. لیکن با این حال نتوانسته اند تغییرات کافی در ترکیب جو هوا بدهند. منابع آلودگی بیشتر در هوای طبقه پایین است. محققاً بعضی از منابع فراوان مانند اتومبیل ها، اتوبوس ها و بارکش ها در مجاورت سطح زمین قرار گرفته است.
بیشتر لوله های خارج کننده مواد کارخانه های صنعتی در یک متری سطح زمین واقع شده اند. منابع مهمی که در بالای سطح محل زندگی انسان کشیده می شود، دودکش ها هستند ولی باید بگوییم حتی دودکش های خیلی بلند هم قادر به جلوگیری از ریختن مواد آلوده کننده به سطح زمین نمی باشند.
منابع وماخذ

1-اسدی-ساره-ارزیابی طرح توسعه وعمران سیرجان در سالهای 68-78-پایانامه کارشناسی-یزد. سال 85
2-امارنامه سازمان هواشناسی شهرستان سیرجان – سالهای 75-85
3- بهرام سلطانی-کامبیز-مقدمه ای بر محیط زیست –انتشارات دانشگاه ازاد-سال نشر65
4–جغرافیای استان کرمان –دفترتدوین استان کرمان-سال 84
5-دبیری- مینو-آلودگی محیطزیست-انتشارات اتحاد-سال نشر 79
6-زارع اشکذری- محمد-معرفی آلاینده های شهر یزد پایانامه کارشناسی ارشد-یزد- سال82
7-سعیدنیا-احمد –کتاب سبز شهرداری ها –جلد 9 –انتشارات شهرداری ها ودهیا ری ها- سال 83
8-سور علی-سودابه-مقاله اثرات آلودگی هوا بر آثا ر سنگی تخت جمشید – انتشارات دانشگاه شیراز – سال79-
9-عباسلو-رحمان-منطقه ویژه اقتصادی سیرجان واثر آن در توسعه این شهر –پایانامه کارشناسی ارشد-زاهدان –سال82
10-عباسلو-رحمان–منطقه ویژه اقتصادی سیرجان واثر آن در توسعه این شهر-پروژه درسی کارگاه وبرنامه ریزی شهری-یزد -سال 79
11-عباسپور-مجید –مهندسی محیط زیست –اتشارات دانشگاه ازاد-سال75
12- کرباسی-عبدالرضا –انرژیومحیط زیست –انتشارات وزارت نیرو-سال نشر 79-
13- کریم پور-یونس-مسائل محیط زیست-انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه-سال نشر 80
14-کیوانی-ناصر-ضوابط واستاندارد های محیط زیست –انتشارات حفاظت محیط زیست-سال نشر 76
15-مجله دانستنیهای زیست محیطی(هوا)-مدیر مسئول فاطمه یاراحمدی-انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست سیرجان-سال 5 –شماره 72 –آبان85
16-مفیدیان-سکینه-تاثیر الودگی بر اقلیم و شناخت منابع الوده کننده شهر یزد-تحقیق-یزد- سال 79
17-نوری-جعفر-فردوسی-سعید-شیمی محیط زیست –انتشارات دانشگاه ازاد-سال نشر 79

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...