no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

تاثير مستي ارادي بر مسئوليت كيفري، رشته حقوق | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری، رشته حقوق
doc
دسامبر 6, 2015
۴,۰۰۰ تومان
3 فروش
۴,۰۰۰ تومان – خرید

تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری، رشته حقوق


عنوان پروژه:  کار تحقیقی تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری، رشته حقوق

رشته: فقه و حقوق قضایی،پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۷۰

 

فهرست مطالب ‏
عنوان ‏ صفحه
مقدمه ‏۱
فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی ‏و مسئوولیت ‏۴‏
‏ ۱-۱- تعریف مست و مستی ‏۵‏
‏ ۱-۲- صفات مستی ‏۶‏
‏ ۱-۳- عوارض مستی ‏۷‏
‏ ۱-۴- اسباب مستی ‏۸‏
‏ ۱-۴-۱- الکل ‏۸‏
‏ ۱-۴-۱-۱- فرق الکلیسم و ‏مستی ارادی ‏۱۱‏
‏ ۱-۴-۱-۲- اندازه می ‏برای مستی ‏۱۲‏
‏ ۱-۴-۱-۳- عوارض اعتیاد ‏به الکل ‏۱۴‏
‏ ۱-۴-۱-۴- ارتباط مصرف ‏الکل با ارتکاب جرم ‏۱۵‏
‏ ۱-۴-۲- مواد مخدر ‏۱۶‏
‏ ۱-۴-۲-۱- عوارض اعتیاد ‏به مواد مخدر ‏۲۲‏
‏ ۱-۴-۲-۲- ارتباط مصرف ‏مواد مخدر با ارتکاب جرم ‏۲۴‏
‏ ۱-۵- نواع مستی ‏ ‏۲۵‏
‏ ۱-۵-۱- مستی از نظر میزان تاثیر ‏بر دستگاه عصبی ‏۲۵‏
‏ ۱-۵-۱-۱- مستی تام ‏۲۶‏
‏ ۱-۵-۱-۲- مستی نسبی ‏۲۶‏
‏ ۱-۵-۲- مستی بر مبنای قصد شخصی مست ‏۲۷‏
‏ ۱-۵-۲-۱- مستی ارادی ‏ ‏۲۸‏
‏ ۱-۵-۲-۱-۱- ‏مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم ‏۳۰‏
‏ ۱-۵-۲-۱-۲- ‏مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم ‏۳۱‏
‏ ۱-۵-۲-۲- مستی غیر ارادی ‏ ‏۳۲‏
‏ ۱-۶- تعریف مسئوولیت ‏۳۳‏
‏ ۱-۷- انواع مسئوولیت ‏۳۴‏
‏ ۱-۸- ارکان مسئوولیت کیفری ‏۳۴‏
فصل دوم – وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در ‏مستی ارادی ‏۳۸‏
‏ ۲-۱- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی ‏۴۴‏
‏ ۲-۱-۱- الامتناع بالاختیار لاینافی ‏الاختیار ‏ ‏۴۴‏
‏ ۲-۱-۲- ترجیح منافع عمومی بر ‏عواطف و امیال اشخاص ‏۴۶‏
‏ ۲-۱-۳- جرم بودن اسباب مستی ‏ارادی ‏۴۷‏
‏ ۲-۲- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی ‏۴۸‏
‏ ۲-۲-۱- فقدان قصد حین ارتکاب جرم ‏۴۸‏
‏ ۲-۲-۲- عدم تامین اهداف مجازات ‏۵۰‏
‏ ۲-۲-۳- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب ‏جرم ‏۵۲‏
‏ ۲-۳- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون ‏اقدامات تامینی ‏۵۳‏
‏ ۲-۳-۱- ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی ‏۵۳‏
‏ ۲-۳-۲- ماده ۲۴۴ قانون مجازات ‏اسلامی ‏۵۴‏
‏ ۲-۳-۳- مستی علت مشدده کیفر ( ماده ‏‏۷۱۸ قانون مجازات اسلامی)‏ ‏۵۵‏
‏ ۲-۳-۴- ماده ۷ قانون اقدامات ‏تامینی ‏۵۶‏
نتیجه گیری و پیشنهاد ‏۵۸‏
فهرست منابع ‏۶۰‏

 

مقدمه ‏
‏ در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ‏ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز ‏هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و ‏آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه ۹۰ و ۹۱ سوره مائده می فرماید: ‏
‏((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم ‏تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و ‏عن الصلوه فهل انتم منتهون))‏
‏(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است ‏از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما ‏عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))‏
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند: ‏
‏((‏‎…‎‏ از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی ‏آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).‏
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله ‏شاعران، فقیهان، عارفان و ‏‎…‎‏ . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت ‏خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف ‏عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در ‏این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از ‏رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود. ‏
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟ ‏
این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین ‏کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و‎…‎‏ همه ‏مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری ‏تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. ‏
در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق ‏کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد. ‏
خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ‏ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر ‏مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود. ‏
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی ‏حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد. ‏
۱-۱- تعریف مست و مستی
در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است. ‏
یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر ‏آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می ‏دهد.»‏ ‏ این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و ‏‏- همان طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری ‏محدود است نه معین. ‏
بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام یا ‏نسبی برای مدت محدود از دست می دهد. ‏
مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ‏ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ‏ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد.»‏ ‏ زانکه هستی سخت مستی آورد ‏ ‏عقل از سر شرم از دل می برد
این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی ‏از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.‏
‏۱-۲- صفات مستی
فردی که تحت تاثیر مسکر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یک دفعه ‏عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف کردن عمل ‏سلسله اعصاب است که در نتیجه ی آن خویشتن داری که ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز ‏اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج کردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی ‏است که اثر آن این است که انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملکات و فضایل اکتسابی ‏و بری از دانش و بینش اولیه که سالیان دراز در راه کسب آن مرارت ها کشیده بر می گرداندو موجب ‏می شود شخصیت حقیقی انسان که به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار ‏آن به دست دستگاه عصبی مرکزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن ‏خود را هم چنان که هست نشان دهد. ‏
‏۱-۳- عوارض مستی ‏
مستی از جهات مختلف دارای عوارض می باشد که برحسب نوع مسکر متفاوت است. ضمن ‏مباحث راجع به اسباب مستی به عوارض آنها پرداخته خواهد شد. ‏

‏۱-۴- اسباب مستی
آن چه مصرف آن غالباً ایجاد مستی می کند دو چیز است الکل و مواد مخدر. ‏
‏۱-۴-۱- الکل
الکل معمولی یا الکل اتیلیک از اقسام الکل است ‏ مایعی است قابل اشتعال بابوی مشخص شراب و ‏طعم سوزان که از تخمیر قند میوه ها و ملاس چغندر به دست می آید و در همه نوشابه های تخمیری ‏شراب، عرق و امثال آن وجود دارد که آن را الکل سفید یا اتانل می گویند.‏ و ‏ ‏
‏«کسانی که در جامعه ممتاز زندگی می کنند بی گمان شاهد اشتیاق کودکان به
نوشابه های الکلی هستند اما در میان طبقات توده حتی کودکان شیرخوار با لذتی فراوان شراب یا لیکور ‏می نوشند و والدین آنها سرگرم مستی آنها می شوند. بساری از تبه کاران برای من نقل کرده اند که از ‏کودکی بد مستی می کرده اند و همگی به وسیله والدین خود به این ورطه کشیده شده اند ‏.»‏ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange