سایت در حال بارگذاری است ...

بیمارستان با Enterprise Architect -اینترپرایز-آرشیتکت بهمراه مستندات و پیاده سازی در سی شارپ#C

موضوع پروژه: بیمارستان با Enterprise Architect -اینترپرایز-آرشیتکت بهمراه مستندات و پیاده سازی در سی شارپ#C

همراه با فایل EA و مستندات کامل در 86 صفحه-شامل لیست actorها و usecase ها, پیاده سازی در سی شارپ#C

Enterprise Architect-EAP

bb
وظایف سازمانی

منشی بخش اورژانس
بیمار پس از مراجعه به اورژانس توسط منشی بخش اورژانس پذیرش شده و سپس مراحل تشکیل پرونده و تکمیل پرونده را انجام خواهد داد.

پزشک بخش اورژانس
بیمار پس از تشکیل پرونده ، توسط پزشک مقیم ویزیت خواهد شد و پزشک دستورات لازمه را صادر خواهد کرد.
نرس بخش اورژانس
در صورت بستری بیمار در بخش اورژانس ، پرستار ملزم به اجرای دستورالعمل های پزشک در بخش اورژانس می باشد.

منشی بخش بستری
در صورت ارجاع بیمار به بخش بستری ، منشی ملزم به تکمیل پرونده بیمار می باشد.

رئیس بخش بستری
بعد از تحویل بیمار از بخش اورژانس ، رئیس بخش با توجه به ظرفیت بخش، اتاق و وجود تخت خالی بیمار را می پذیرد.

پرستار بخش بستری
مؤظف است بیمار را به تخت مورد نظر ببرد و دستورات پزشک معالج را اجرا نماید .

پزشک آنکال
در ساعاتی مشخص شده مؤظف است پس از معاینه بیمار دستورات لازم را صادر نماید.

کارشناس بیمه گری
هر روز صبح در ساعتی مشخص با مراجعه به بخش و بررسی پرونده بیماران بیمه بیمار را تأیید کرده و در پرونده بیمار قید می کند.

مسئول حسابداری
با ترخیص بیمار ، مؤظف است کلیه هزینه های بیمار را محاسبه کرده با کسر مبلغ بیمه برگه حسابداری بیمار را تحویل بیمار می دهد.

bb

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...