سایت در حال بارگذاری است ...

بررسی جامعه آماری نمرات درس به همراه رسم نمودارهای آماری در اکسل excel

موضوع پروژه: بررسی جامعه آماری نمرات درس به همراه رسم نمودارهای آماری در اکسل excel word

همراه با فایل ورد و رسم نمودارهای آماری در اکسل excel
واريانس:

واريانس نمرات رياضی

انحراف معيار:

انحراف معيار نمرات درس رياضی

ضريب تغييرات:

ضريب تغييرات نمرات درس رياضی
.
.
.

الف – کشیدن جدول فراوانی :
ب- رسم نمودارها (میله ای – مستطیلی – چند بر – دایره ای – ساقه وبرگ و جعبه ای )
ج- شاخص های مرکزی (مد ،میانه ، میانگین وزن دار، میانگین جدول فراوانی ، واریانس ، انحراف معیار و ضریب تغییرات)

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...