سایت در حال بارگذاری است ...

بررسی آمار ايدز در شهرستان نيشابور به همراه رسم نمودارهای آماری در اکسل excel

موضوع پروژه: بررسی آمار ايدز در شهرستان نيشابور برای درس آمار و اطلاعات word

همراه با فایل ورد و رسم نمودارهای آماری در اکسل excel

فهرست

1- داده ها
2- جدول فراواني
3- نمودار مستطيلي
4- نمودار ميله اي
5- نمودار چمبر فراواني
6- نمودار دايره اي
7- نمودار تجمعي
8- نمودار ساق وبرگ
9- ميانه ومد
10- نمودار جعبه اي
11- ميانگين
12- واريانس
13- انحراف معيار
14- ضريب تغييرات

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...