سایت در حال بارگذاری است ...

بانک با اینترپرایز Enterprise Architect، بهمراه مستندات

موضوع پروژه: بانک با اینترپرایز Enterprise Architect، بهمراه مستندات

همراه با سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و…

Enterprise Architect (.EAP)

bb
 چارت سازماني يک شعبه بانکي :
bb
 وظايف هر يک سمت هاي چارت :
 رئيس شعبه :
وظايف رئيس شعبه بيشتر جنبه نظارتي داشته و به شرح زير مي باشد:
– عمليات افتتاح / بستن حساب
– ثبت / اصلاح اسامي شعب
– تهيه تراز مانده حساب ها
– تعيين / حذف کد شناسائي
– تهيه صورتحساب مشتريان
– تعيين رمز شناسائي
– تهيه آمار سر فصل حساب ها
– تعيين / حذف / نمايش کد سر فصل ها
– عمليات کارت ATM
– عمليات مربوط به ثبت وام ها و انواع آن
 معاون شعبه :
وظايف معاون شعبه بيشتر جنبه نظارتي داشته و همانند وظايف رئيس شعبه مي باشد.
معاون شعبه زير نظر کامل رئيس شعبه و با اجازه وي بعضي از اختيارات رئيس را دارا مي باشد.
– عمليات افتتاح / بستن حساب
– تهيه صورتحساب مشتريان
– تهيه تراز مانده حساب ها
– تعيين / حذف کد شناسائي
– تعيين رمز شناسائي
– تهيه آمار سر فصل حساب ها
– تعيين / حذف / نمايش کد سر فصل ها
– عمليات کارت ATM
– ثبت / اصلاح اسامي شعب
– عمليات مربوط به ثبت وام ها و انواع آن
 مسئول حساب جاري :
– ثبت اسناد روز
– اصلاح / نمايش اسناد ثبت شده
– نمايش اسناد جاري مسدودي
– ثبت / نمايش سپرده مسدودي
– افتتاح / بستن حساب
– تغيير رمز اپراتور
– نمايش صورتحساب ها
– عمليات چک ها
– چاپ دفترچه حساب ها
– کليه عمليات دريافت و پرداخت

 مسئول وام :
زير نظر رئيس شعبه عمليات مربوط به اختصاص وام و چگونگي عقد قرارداد با ارباب رجوع را انجام مي دهد.
– کنترل پرداخت
– دريافت قسط وام ها
– محاسبه دير کرد قسط وام ها
– عمليات مربوط به گزارش وام ها
– تخصيص وام
 مسئول چک
تحويلداران مسئول ثبت عمليات غير مالي مختلفي نظير :
1. ورود اطلاعات مشتري
2. ثبت سريال چک ها
3. حذف سريال اشتباه چک ها
4. ثبت سريال چک هاي برگشتي
5. ثبت سريال چک هاي مفقودي
6. انتقال نمونه امضاء مشتري به سيستم
بوده و تحت نظر معاون شعبه يا مسئول صندوق فعاليت مي کند .
 بايگاني
مسئول بايگاني کليه مدارك و اسناد را در سيستم ثبت و آنها را نگهداري مي کند.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...