no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

آزمایشهای مختلف بر روی سازه ها، معماری | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
آزمایشهای مختلف بر روی سازه ها، معماری
doc
می 12, 2016
۳,۰۰۰ تومان
0 فروش
۳,۰۰۰ تومان – خرید

آزمایشهای مختلف بر روی سازه ها، معماری


عنوان:  آزمایشهای مختلف بر روی سازه ها، معماری

رشته:   معماری و شهرسازی –کارشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۹۷

 

مقدمه
هدف
فصل اول
معرفی کفهای قوی و ملحقات آن
– مقدمه
– خلاصه ای از پیشرفتهای جهانی در این زمینه
– معرفی کفهای قوی
– معیارهای طراحی کفهای قوی
مصالح ساخت کفهای قوی
— ابعاد کف قوی
— شکل سازه ای کفهای قوی
کفهای قوی با سیستم یک بعدی (خطی)
جدول (-) برای هر کدام مقاطع مقادیر مجاز لنگرهای خمشی را طبق استاندارد DIN ارائه می‌دهد.
جدول — شکلهای ساختمانی کف های قوی مطابق DIN
کفهای قوی با سیستم دوبعدی
کفهای قوی با سیستم سه بعدی
شکل (-) نمایی از یک کف با سیستم جعبه ای (صندوقه ای)
— سیستم مهاربندی بروی کف قوی
صفحه های مهار
ریل های مهار
شکل (-) نصب ریل های مهار روی کف قوی
الف) ریل های هالفن
ب) ریل های مهار با ظرفیت بارگذاری زیاد
بولت های مهار
شکل (-) اتصال لوله های مهار به یکدیگر پس از مونتاژ و کنترل خطاها
شکل (-) جزئیات بولت های مهار
شکل (-) نمونه ای از لوله های غلاف بولت
بولت های مهار پیش تنیده
شکل — قسمت وارد کننده نیروی هیدرولیکی در بولت های پیش تنیده
شکل — جزئیات یک غلاف بولت مهار پیش تنیده (ابعاد برحسب mm)
شکل — جزئیات مهار با بولت مهار پیش تنیده
– مقایسه چند نوع از کفهای قوی و سیستم های مهاربندی آنها
— کف های قوی فولادی
شکل — کف قوی فولادی با سیستم مهار بولتی
شکل — مقطع یک کف فولادی
— کفهای قوی بتنی
کف قوی بتنی نوع اول
کفهای قوی بتنی نوع دوم
شکل — مقطع یک کف بتنی که بر روی زمین قرار می گیرد.
کفهای قوی بتنی نوع سوم
شکل — تصاویری از اجرای یک کف بتنی جعبه ای
شکل — مقطع یک کف قوی جعبه ای بتنی پیش تنیده
– قابهای بارگذاری برای کفهای قوی بتنی
شکل — دستگاه یونیورسال تست مدل CSV
شکل — یک نمونه از قابهای بارگذاری
— قابهای پرتال
مدل LFDB
شکل — سه نما از قاب پرتال مدل LFDB
شکل — قسمت پیش تنیدگی هیدرولیکی بولت های مهار
مشخصات فنی قاب پرتال مدل LFDB
قاب مدل LFDB
مشخصات فنی قاب پرتال مدل LFDB
شکل — سه نما از قاب پرتال مدل LFDB
— قابهای پرتال دوبله
قاب پرتال مدل * LFDB
شکل — قاب پرتال دوبله مدل * LFDB
قاب پرتال دوبله مدل * LFDB
شکل — قاب پرتال دوبله مدل * LFDB
شکل — حالتهای مختلف قرارگیری قابهای بارگذاری روی کف قوی
– تکیه گاههای خمشی
— مدل BSDA
شکل — تکیه گاه خمشی مدل BSDA مورد استفاده روی کفهای قوی فولادی
— تکیه گاههای خمشی مدل BSDB
شکل — تکیه گاه خمشی مدل BSDB مورد استفاده روی کفهای قوی بتنی
– دیوارهای قوی
شکل — دیوار قوی فولادی
شکل — کف قوی و دیوار قوی بتنی
– جکهای بارگذاری
— نوع DZN
شکل — جک نوع DZN
— نوع UPZ
شکل — جک نوع UPZ
— نوع DAS
شکل — جک نوع DAS
— نوع THE
شکل — جک نوع TEH
– ابعاد کف قوی و قابهای بارگذاری انتخاب شده
— ابعاد کف قوی
جدول — ابعاد چند نوع کف قوی ساخته شده در مراکز علمی و تحقیقاتی جهان
— اندازه های مختلف قابهای بارگذاری
جدول — ترکیب اندازه های مختلف تیر و ستون
– مثالی از مشخصات ساختمان یک آزمایشگاه
شکل — نمای ساختمان آزمایشگاه (در مقیاس بزرگ) انستیتو تحقیقات ساختمان، وزارت ساختمان ژاپن
شکل –
شکل — پلان آزمایشگاه
شکل — ظرفیت های باربری کف و دیوار قوی
شکل — ابعاد کف و دیوار قوی آزمایشگاه
— سیستم بارگذاری
شکل — جکهای نوع JB (برای بارگذاریهای استاتیکی)
شکل — جکهای نوع JA (برای بارگذاری‌های دینامیکی)
جدول — ظرفیت باربری جکها
شکل — شمای کلی از آزمایش انجام شده بروی یک ساختمان هفت طبقه با مقیاس واقعی و سیستمهای مختلف بارگذاری، اندازه گیری و کنترل
شکل — فلوچارت سیستم کامپیوتری آزمایشگاه
— آزمایشهای در مقیاس بزرگ
جدول — فهرست آزمایشگاه انجام گرفته بروی سازه های با مقیاس بزرگ
مقدمه
روی قابها
فصل دوم
شکل — نمونه ای از آزمایشهای بروی ستون به کمک قابهای بارگذاری
شکل — آزمایش به کمک قابهای بارگذاری روی یک تیر بتن مسلح
شکل — آزمایش روی یک گره اتصال با پروفیل فولادی
شکل — آزمایش بروی یک تیر بتن آرمه به کمک قابهای بارگذاری
شکل — آزمایش تحت بارگذاریهای استاتیکی و دینامیکی (خستگی)
شکل — آزمایش توسط چندقاب یک دهانه بروی یک دال پیش تنیده
شکل — آزمایش بروی یک دال پیش ساخته بتنی توسط قاب یک دهانه

مقدمه
امروزه مطالعه و تحقیق روی رفتار سازه ها به منظور دسترسی به حداکثر ایمنی، همزمان با معیارهای در سراسر جهان رشد فزاینده ای یافته است. به طوریکه آزمایش روی تک تک اجزاء و یا ترکیبی از چند جزء یک سازه، در مقیاسهای بزرگ و واقعی، یک از مهمترین و اساسی ترین نکات مورد توجه پژوهشگران صنعت ساختمان است.
وسایل آزمایشگاهی موجود در کشور ما را ملزم می سازد که روی نمونه های با ابعاد کوچک و یا نمونه هایی با مقیاس کوچک آزمایشهایی صورت گیرد که این کار حداکثر می تواند گویای رفتار تک تک عناصر تشکیل دهنده سازه بدون در نظر گرفتن عملکرد واقعی آنها در سازه اصلی و در کنار دیگر عناصر ساختمان باشد و بررسی نحوه تاثیر بعضی از عوامل موثر بر موضوع مورد مطالعه محدود گردد.
عملکرد نمونه مورد آزمایش به نکاتی که اهم آنها به قرار زیر است، بستگی دارد:
 هندسه سازه
 اندازه سازه
 استفاده همزمان از مصالح گوناگون در کنار یکدیگر
 تاثیر نوع اتصال و پیوستگی اجزاء و مصالح به یکدیگر
لذا در هنگام آزمایش بیاد موارد فوق کاملاً مدنظر گرفته شود، تا نتایج حاصل، واقعی و با درصد بالایی قابل اعتماد باشند. به عنوان مثال، ‌برای بررسی رفتار یک پل بایستی تنشها و تغییر شکلهای ناشی از نیروهای شامل وزن پل، تردد وسایل نقلیه، ارتعاشات، باد، تغییرات درجحه حرارت و … در نظر گرفته شوند.
شایان ذکر است، که تمامی اینها با آزمایشهای ساده کششی و فشاری، روی یک قسمت کوچک از نمونه مصالح به کار فته در یک عضو از سازه پل بدست نمی آید.
همین طور استفاده از فرمولهای محاسباتی و تعمیم آنها به نکات تازه و ناشناخته، ما را ملزم می سازد که اعضای واقعی سازه و یا در مواقعی حتی،‌خود سازه را تحت اثر بارهای بهره برداری مورد آزمایش قرار دهیم، تا بتوان براساس نتایج آزمایش به آگاهیهای معتبری دست یابیم.
داشتن اطلاعات دقیق و معتبر بخصو برای تولید انبوه حایز اهمت فراوان است. با توجه به مشکلات گوناگون در جوامع بشری، که صنعت ساختمان به سوی تولید انبوه روی آورده است، طرح یک عضو سازه ای با ظرفیت باربری بیش از حد لازم، علاوه بر اتلاف مصالح با ارزش ساختمانی، زیانهای اقتصادی فراوانی به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، تکیه بر آزمایشهای کلاسیک سازه ای، عدم آگاه دقیق از کارکرد هماهنگ اجزای یک سازه و به فرمولهای به دست آمده و نتایج تجربیات گذشته بسنده‌کردن، راه را برای پژوهشهای آتی و پیشرفت، مسدود خواهد کرد.ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange