سایت در حال بارگذاری است ...

تحلیل سیستم ماشین آلات جهاد کشاورزی با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

موضوع:تحلیل سیستم ماشین آلات جهاد کشاورزی با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case – نمودار همکاری Collaboration diagram – نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram – نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… 

Enterprise Architect

بهمراه  داکیومنت 100 صفحه
bb

این سیستم دارای یوزکیس و اکتورهای  زیر میباشد:

اکتورها:

1-مسئول توزيع كالابرگها

2-مسئول خودروهاي سازماني

3-مسئول دريافت كالابرگها

4-مسئول سرويس ها

5-مسئول قراردادها

6-مديريت ماشين آلات

7-مدير سيستم

 

یوزکیس ها:

1-ثبت کاربر

2-ورود به سيستم

3-مديريت رانندگان

4-كنترل دسترسي

5-كالابرگهاي پرداختي

6-كالابرگهاي دريافتي

7-كاركرد خودروها

8-ثبت كارمندان متقاضي سرويس

9-ثبت قراردادها

10-ثبت عملياتها

11-ثبت خودروهاي سازماني

12-تعريف مسيرها

13-واگذاري خودرو

14-ثبت نتايج ارزشيابي

15-ثبت مرخصي ها

16-ثبت ماموريت ها

17-ثبت قيمت كارشناسي

18-ثبت رانندگان

19-ثبت بيمه خودروها

20-تعريف عملكردها
.
.
.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...