نمودار ER بیمارستان باپایگاه داده Sql Server و مستندات کامل | دانلود پروژه،ترجمه مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی
alternative text

بستن پنجره
:: با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • نمودار ER سیستم بیمارستان بهمراه پایگاه داده Sql Server و مستندات کامل

  دسته :

  رشنال رز و er

  نمودار ER سیستم بیمارستان بهمراه پایگاه داده Sql Server و مستندات کامل
  قیمت : 20000 تومان

  200,000 ریال – دانلود
::
توضیحات بیشتر در مورد نمودار ER سیستم بیمارستان بهمراه پایگاه داده Sql Server و مستندات کامل :

موضوع پروژه:نمودار ER سیستم بیمارستان بهمراه پایگاه داده Sql Server و مستندات کامل Sql Server word

همراه با فایل ER و مستندات کامل در ۸۶ صفحه

Entity Relationship Diagram-ٍER


bb
فهرست مطالب ثبت شده دراین پروژه:

۱- نمودارمراحل احداث بیمارستان
۲- تاریخچه بیمارستان۴
۳-دلیل وجودی سیستم بیمارستان
۴- تشکیلات داخلی سازمان
۵- تعریف سازمان بیمارستان
۶- بیمارستان شهرستان
۷- امکانات سیستم
۸- بخش ها وقسمت هابهمراه وظایف آنها
۹-چارت سازمانی بیمارستان که برای ثبت اطلاعات بکارمی رود
۱۰- لیست کارهایی که درسیستم ثبت می شودبراساس چارت
۱۱- چارت کلی سازمان بهمراه وظایف هرقسمت
۱۲-لیست فرآیندها بهمراه توضیح آنها
۱۳- ERسیستم بیمارستان
۱۴- توضیح موجود یت هاود لیل قراردادن آنها
۱۵- روابط موجوددربین انواع موجودیت ها وشرح نحوه انتقال کلیدها بین جدولها
۱۶- شرح تک تک صفت های موجوددرER
۱۷- جداول درپایگاه داده بهمراه نام موجودیت هادرER
۱۸- توضیح هرکدام از جدولها به وسیله دیاگرام درSQL SERVER
۱۹- دیاگرام جدول های پایگاه داده باروابط بین آنها
۲۰- لیست گزارشا

bb

نمودار ER سیستم بیمارستان بهمراه پایگاه داده Sql Server و مستندات کامل

قیمت : 20000 تومان

200,000 ریال – دانلود
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
© Copyright uporoje.ir 2009-2012